Ενημέρωση για τις Δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αναφορικά με τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών COVID-19

Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»
April 7, 2020
Ψηφιακο Βημα
Τέταρτη (4η) Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα»
April 9, 2020