Ενημερωτικό spot για τη Δράση “Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ”