Ενημερωτικό spot για τη Δράση “Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ”

AEDEP
Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της α.π. 1319/07.03.2023 Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας»
June 7, 2023
Πράσινος Μετασχηματισμός
Ενημερωτικό spot για τη Δράση “Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ”
June 8, 2023