Ενημερωτικό spot για τη Δράση “Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ”

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση
Ενημερωτικό spot για τη Δράση “Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ”
June 8, 2023
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Βασικός
Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» – Υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας
June 12, 2023