Ενημερωτικό spot για τη Δράση “Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”

Ψηφιακός μετασχηματισμος Αιχμής
Ενημερωτικό spot για τη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ”
May 25, 2023
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Βασικός
Ενημερωτικό spot για τη Δράση “Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”
May 25, 2023