Ενημερωτικό spot για τη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ”

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές
Επικαιροποιημένος πίνακας – Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έργων και προθεσμίας υποβολής αιτήματος επαλήθευσης για τη Δράση “Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές”
May 23, 2023
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Προηγμένος
Ενημερωτικό spot για τη Δράση “Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”
May 25, 2023