Ενημερωτικό spot για τη Δράση “Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Προηγμένος
Ενημερωτικό spot για τη Δράση “Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”
May 25, 2023
Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Αποφάσεις ανάκλησης ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ».
May 25, 2023