Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης


Υπεύθυνη Δράσης κα. Γεροδήμου Χαρά, τηλ. επικοινωνίας 2421076894-9, email: hgerodimou@aedep.gr

Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης

Σχετικό Ενημερωτικό Υλικό