ΕΠΑΝΕΚ 2021 - 2027

Ψηφιακός Βασικός Μετασχηματισμός

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Βασικός

Ψηφιακός Προηγμένος Μετασχηματισμός

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Προηγμένος

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής

Ψηφιακός μετασχηματισμος Αιχμής

Πράσινος Μετασχηματιμός

Πράσινος Μετασχηματισμός

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση