Ανακοίνωση για την Επανέναρξη των Επιτόπιων Ελέγχων