Επίτιμος Πρόεδρος της ΑΕΔΕΠ ο κ. Νικόλαος Τσαούτος