Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για τη Δράση “E-λιανικό”