Εργαλείο υπολογισμού αναλυτικής βαθμολογίας και δημόσιας επιχορήγησης