Επίσκεψη Υφυπουργού κ. Ιωάννη Τσακίρη και εκπροσώπων πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στα γραφεία του ΕΦΕΠΑΕ

Ένατη (9η) Απόρριψη Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»
February 8, 2022
AEDEP
Συνάντηση Εργασίας στην ΑΕΔΕΠ με την συμμετοχή του ΓΓ Δ. Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
February 8, 2022