Επίσκεψη Υφυπουργού κ. Ιωάννη Τσακίρη και εκπροσώπων πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στα γραφεία του ΕΦΕΠΑΕ