Επικοινωνιακό υλικό (media kit) της Δράσης Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων.

Ψηφιακο Βημα
Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα»
June 15, 2021
Επίτιμος Πρόεδρος της ΑΕΔΕΠ ο κ. Νικόλαος Τσαούτος
June 16, 2021