Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 15037-19/07/2016 Πρόσκλησης Επικαιροποίησης & Εμπλουτισμού του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ

Ψηφιακο Αλμα
Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα»
February 1, 2021
Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης της 2ης Φάσης 2020 του Μ.Ι. Επιχειρήσεων
February 5, 2021