Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης ποσού και ανάκλησης ένταξης, στη Δράση “Επανεκκίνηση Εστίασης” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)
July 1, 2024
Αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης ποσού και ανάκλησης ένταξης, στη Δράση “Επανεκκίνηση Εστίασης” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)
July 3, 2024