Ολοκληρώθηκε ο κύκλος ενημερωτικών εκδηλώσεων της ΑΕΔΕΠ