Ολοκληρώθηκε ο κύκλος ενημερωτικών εκδηλώσεων της ΑΕΔΕΠ

ΕΣΠΑ_2021_2027
Εκδηλώσεις ΕΦΕΠΑΕ/ΑΕΔΕΠ Παρουσίασης Δράσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021 2027
April 18, 2023
AEDEP
Ανακοινώνεται ότι το πρόγραμμα «Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας», ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, έχει χρονικά φτάσει στη λήξη κατάθεσης των επενδυτικών σχεδίων και επισημαίνεται ότι δεν πρόκειται να παραταθεί από την 26/04/2023 και ώρα 14:00, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης.
April 26, 2023