Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης της 1ης Φάσης 2020 του Μεταφορικού Ισοδύναμου Επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετες Διευκρινίσεις για την άρση αναστολής προθεσμιών σε πράξεις του ΕΠΑΝΕΚ που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης
October 20, 2020
Υποχρεώσεις δημοσιότητας των δικαιούχων του Μεταφορικού Ισοδύναμου
October 27, 2020