ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ 2022 ΤΟΥ Μ.Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εκδηλώσεις ΕΦΕΠΑΕ/ΑΕΔΕΠ Παρουσίασης Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021 2027
March 10, 2023
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 16/3/2023 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜμΕ
March 14, 2023