Πέμπτη (5η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης – Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (01ΚΕ)

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Προηγμένος
Τρίτη (3η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης έργων στη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027
November 29, 2023
Συμμετοχή Προέδρου ΕΦΕΠΑΕ Πλάτωνα Μαρλαφέκα στο Οικονομικό – Επιχειρηματικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής
November 30, 2023