Αποδοχή και έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

AEDEP
Τηλεδιάσκεψη μεταξύ ΕΦΕΠΑΕ και ΣΕΣΜΑ πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Απριλίου.
May 4, 2022
Ανάκληση Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ».
May 6, 2022