Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Ενημερωτικό spot για τη Δράση "Πράσινη Παραγωγική Επένδυση"

Παρουσίαση της Δράσης (YouTube)

Από το ΕΠΑνΕΚ στο Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα": Στηρίζοντας την ελληνική επιχειρηματικότητα.