Υπεύθυνος Δράσης κ. Κατσαούνης Ευάγγελος, τηλ. επικοινωνίας 2421076894-9, email: vkatsaounis@aedep.gr