15/05/2024  Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης, Ανάκτησης και Ανάκλησης ένταξης (14.05.2024) στη Δράση “Ψηφιακό Άλμα” του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

29/03/2024 Απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξεων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

17/01/2024  Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ – Έβδομη (7η) τροποποίηση» με Κωδικό ΟΠΣ 2926 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

15/12/2023 Απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξης στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

16/08/2023 Απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξης στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

23/05/2023 Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Ανάκλησης ένταξης στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

24/03/2023 Ένατη (9η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Κωδικός Πρόσκλησης 017 ΚΕ ΕΠΑνΕΚ – ΟΠΣ Α/Α 2926

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

22/02/2023  Όγδοη (8η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020- Κωδικός Πρόσκλησης 017 ΚΕ ΕΠΑνΕΚ – ΟΠΣ Α/Α 2926

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

30/11/2022 Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης των πράξεων διότι υποβλήθηκαν από τους δικαιούχους αιτήματα οικειοθελούς παραίτησης από το Πρόγραμμα τα οποία έγιναν αποδεκτά.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

22/09/2022 Απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξεων από τη δράση με τίτλο: “Ψηφιακό Άλμα”

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

3/6/2022 Παράταση προθεσμίας προσκόμισης άδειας λειτουργίας σε δράσεις Ενίσχυσης ΜμΕ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

25/5/2022 Ανάκληση απόφασης ένταξης στη Δράση “Ψηφιακό Άλμα”.

Δείτε περισσότερα

 

20/4/2022 Έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα»

Δείτε περισσότερα

 

22/12/2021 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης πράξης στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα»

Δείτε περισσότερα

 

3/12/2021 Έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» – Παράταση Υποβολών

Δείτε περισσότερα

 

23/11/2021 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης πράξης στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα».

Δείτε περισσότερα

 

27/8/2021 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης πράξης κατόπιν αιτήματος οικειοθελούς παραίτησης στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα».

Δείτε περισσότερα 

 

10/6/2021 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης πράξης κατόπιν αιτήματος οικειοθελούς παραίτησης από τη Δράση «Ψηφιακό Άλμα».

Δείτε περισσότερα 

 

12/5/2021 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης πράξης κατόπιν αιτήματος οικειοθελούς παραίτησης στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα».

Δείτε περισσότερα 

 

4/3/2021 Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξεων, κατόπιν οικειοθελούς παραίτησης από τους δικαιούχους, στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα».

Δείτε περισσότερα 

 

11/2/2021 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα»

Δείτε περισσότερα 

 

29/1/2021 Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα»

Δείτε περισσότερα 

 

15/12/2020 Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα»

Δείτε περισσότερα 

 

2/11/2020 Ανάκληση Αποφάσεων Ένταξης του Προγράμματος «Ψηφιακό Άλμα».

Δείτε περισσότερα 

 

31/7/2020 Έλεγχος κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής προτάσεων που έχουν εγκριθεί με τρόπο κάλυψης τραπεζικό δανεισμό στις Δράσεις Ψηφιακό Άλμα και Ψηφιακό Βήμα

Δείτε περισσότερα 

 

30/7/2020 6η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ»

Δείτε περισσότερα 

 

27/7/2020 Έγκριση των Πρακτικών 12/24.06.2020 και 13/09.07.2020 της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα».

Δείτε περισσότερα 

 

16/7/2020 Έγκριση των Πρακτικών 09/05.06.2020, 10/09.06.2020 και 11/18.06.2020 της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα»

Δείτε περισσότερα

 

13/7/2020 Έγκριση των Πρακτικών 07/22.05.2020, 08/03.06.2020 της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα»

Δείτε περισσότερα

 

10/7/2020 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ».

Δείτε περισσότερα

 

1/7/2020 Απόφασης Ανάκλησης Ένταξης Πράξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ».

Δείτε περισσότερα

 

12/5/2020 Απόφαση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης Πράξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ»

Δείτε περισσότερα.

 

15/4/2020 Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα»

Δείτε περισσότερα.

 

3/3/2020 Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης – Δράση Ψηφιακό Άλμα

Δείτε περισσότερα.

 

19/2/2020 Απλοποιούνται οι διαδικασίες σε 12 Προσκλήσεις του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 


25/6/2019 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 2926 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Δείτε περισσότερα.


19/6/2019 Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεις Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών, της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα» [4η Τροποποίηση Απόφασης – Νέο Αρχείο]

Δείτε περισσότερα.


22/5/2019 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας [1η Τροποποίηση Απόφασης – Νέο Αρχείο]

Δείτε περισσότερα.


15/5/2019 Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεις Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Δείτε εδώ την απόφαση.


22/4/2019 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Δείτε εδώ την απόφαση.


18/4/2019 Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεις Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Δείτε εδώ την απόφαση.


1/3/2019 Πληροφοριακό Γράφημα της Δράσης (Infographic)

Δείτε εδώ.


1/3/2019 Σύνοψη Δράσης

Δείτε εδώ.


27/2/2019 Τρίτη (3η) τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων [Τελευταία τροποποίηση της πρόσκλησης]

Δείτε εδώ την απόφαση.


31/10/2018 Απόφαση Παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση

Δείτε εδώ την απόφαση.


27/9/2018 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων

Δείτε εδώ την απόφαση.


27/9/2018 Τροποποίηση, διόρθωση και συμπλήρωση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη Δράση

Δείτε εδώ την απόφαση.


24/8/2018 Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση

Δείτε εδώ την απόφαση.


23/7/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων

Δείτε εδώ την απόφαση.


19/7/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων

Δείτε εδώ την απόφαση.


4/6/2018 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση

Δείτε εδώ την απόφαση.