Πρόσκληση Πρόγραμμα “ΘΕΣΣΑΛΙΑ” 2021-2027 “Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης”

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Βασικός
Δέκατη Τέταρτη (14η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης – Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (01ΚΕ)
June 21, 2024
ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΠΑΕ ΠΛΑΤΩΝΑ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ
June 25, 2024