Δέσμη Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Ενημερωτικό spot για τη Δράση "Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ"

Παρουσίαση της Δράσης (YouTube)

Από το ΕΠΑνΕΚ στο Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα": Στηρίζοντας την ελληνική επιχειρηματικότητα.