ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Δ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΕΔΕΠ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη δράση «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας»
September 30, 2021
Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»
October 4, 2021