Σεμινάριο σε θέματα Πυρασφάλειας για τα στελέχη της ΑΕΔΕΠ