Στήριξη της επιχειρηματικότητας λόγω της πανδημίας του COVID-19