Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για τη Δράση «e-Λιανικό» – Β Κύκλος

AEDEP
Επίσκεψη Υπουργού Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη στα γραφεία του ΕΦΕΠΑΕ στην Αθήνα
February 1, 2022
Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
February 2, 2022