Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» – Κωδικός Πρόσκλησης 02 ΚΕ, ΕΣΠΑ 2021-2027

Ψηφιακός μετασχηματισμος Αιχμής
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» – Κωδικός Πρόσκλησης 03 ΚΕ, ΕΣΠΑ 2021-2027
April 18, 2023
ΕΣΠΑ_2021_2027
Εκδηλώσεις ΕΦΕΠΑΕ/ΑΕΔΕΠ Παρουσίασης Δράσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021 2027
April 18, 2023