Συνάντηση της Διοίκησης του ΕΦΕΠΑΕ με τον Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Νίκο Παπαθανάση.