Συνάντηση της Διοίκησης του ΕΦΕΠΑΕ με τον Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Νίκο Παπαθανάση.

Απόφαση (ΥΠΑΝΕ 4226/01.08.2023) ανάκλησης έργου από τη Δράση “Επανεκκίνηση Τουρισμού” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).
August 3, 2023
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Βασικός
Εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο)
August 4, 2023