Συνάντηση του Προέδρου του ΕΦΕΠΑΕ κ. Πλάτωνα Μαρλαφέκα με το Νέο Πρόεδρο της ΜΟΔ κ. Βασίλη Σιαδήμα