ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΠΑΕ ΠΛΑΤΩΝΑ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ

Πρόσκληση Πρόγραμμα “ΘΕΣΣΑΛΙΑ” 2021-2027 “Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης”
June 25, 2024
Ψηφιακο Βημα
Αποφάσεις Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων στη δράση «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. – Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)
June 26, 2024