Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) μέλη

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΟΥΤΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ.

Μέλος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Διευθυντικό Στέλεχος της ALPHA BANK

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Μέλος Δ.Σ.

Μέλος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος

ΙΩΑΝΝΑ ΚΙΝΤΑ, Μέλος Δ.Σ.

Μέλος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ, Μέλος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής ΑΕΔΕΠ

 

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση