Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) μέλη

ΙΩΑΝΝΑ ΚΙΝΤΑ, Πρόεδρος Δ.Σ.

Μέλος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Διευθυντικό Στέλεχος της ALPHA BANK

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Μέλος Δ.Σ.

Μέλος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, Μέλος Δ.Σ.

Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ, Μέλος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής ΑΕΔΕΠ


Επίτιμος Πρόεδρος ΑΕΔΕΠ Νικόλαος Τσαούτος