Υπεύθυνος Δράσης κ. Παπάζογλου Χρήστος, τηλ. επικοινωνίας 2421076894-9, email: cpapazoglou@aedep.gr