Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Υπεύθυνος Δράσης κ. Παπάζογλου Χρήστος, τηλ. επικοινωνίας 2421076894-9, email: cpapazoglou@aedep.gr

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση