Τροποποιήθηκαν τα FAQ’s στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027
Τροποποιήθηκαν τα FAQ’s στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».
February 16, 2024
ΕΣΠΑ_2021_2027
Ολοκληρώθηκαν στη Θεσσαλία οι εκδηλώσεις των δύο νέων Δράσεων για την Ίδρυση και Λειτουργία Νέων ΜΜΕ
February 19, 2024