25/06/2024 Πρόσκληση ΠεΠ “ΘΕΣΣΑΛΙΑ” 2021-2027 “Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης”

Δείτε εδώ την ανακοίνωση