ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ