Υποχρεώσεις δημοσιότητας για τους δικαιούχους της Δέσμης Δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”

ψηφιακός μετασχηματισμός banner
Υποχρεώσεις δημοσιότητας για τους δικαιούχους της Δέσμης Δράσεων “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”
February 21, 2024
Πράσινη Παραγωγική Επένδυση
Τρίτη (3η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης – Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (05ΚΕ)
February 22, 2024