Υποδείγματα ΥΔ για την υποβολή πρότασης στο ΠΣΚΕ για τις Δράσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Ψηφιακο Βημα
Όγδοη (8η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα»
February 24, 2023
ΕΣΠΑ_2021_2027
Εγχειρίδιο Χρήσης ΟΠΣΚΕ Αίτηση Χρηματοδότησης
February 28, 2023