28/7/2023 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «e – λιανικό (Α’ & Β’ κύκλος)», η οποία αφορά στην παράταση της Ημερομηνίας Λήξης της

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 

12/5/2023  3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «e-Λιανικό -Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» – Β’ ΚΥΚΛΟΣ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 

28/4/2022 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «e-Λιανικό» – B’ ΚΥΚΛΟΣ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 

18/3/2022 Πρώτη (1η) Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Ωφελούμενων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «e-Λιανικό» – B’ Κύκλος

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 

15/3/2022 Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «e-Λιανικό» – Β’ Κύκλος

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 

1/2/2022 Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για τη Δράση «e-Λιανικό» – Β Κύκλος

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 

10/1/2022 Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «e-Λιανικό» – Β’ Κύκλος

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 

4/1/2022 Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήματος Ολοκλήρωσης στη Δράση «e-Λιανικό» – B’ Κύκλος

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 

20/12/2021 Υποχρεώσεις δημοσιότητας για τη δράση «e-Λιανικό» – B’ Κύκλος

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 

8/12/2021 Απόφαση Ένταξης Ωφελούμενων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «e-Λιανικό» – B’ Κύκλος

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 

18/10/2021 Απόφαση ορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης για την δράση ΕΠΑνΕΚ «e-Λιανικό» – Β’ ΚΥΚΛΟΣ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 

6/10/2021 Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «e-Λιανικό» – Β’ ΚΥΚΛΟΣ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 

8/9/2021 Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη Δράση «e-Λιανικό» – Β’ Κύκλος

Δείτε εδώ την παρουσίαση

 

12/7/2021 Αναλυτική Παρουσίαση της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος – Β’ Κύκλος»

Δείτε εδώ την παρουσίαση

 

5/7/2021 Επικοινωνιακό υλικό (media kit) της Δράσης «e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 

2/7/2021 Σύνοψη της Δράσης

 

2/7/2021 Πληροφοριακό Γράφημα της Δράσης (Infographic)

 

28/6/2021 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» – Β’ ΚΥΚΛΟΣ του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Κωδικός 044KE

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.