Δέσμη Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Επικαιροποιημένο Ενημερωτικό Spot για τη Δράση "Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ"

Παρουσίαση της Δράσης (YouTube)

Από το ΕΠΑνΕΚ στο Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα": Στηρίζοντας την ελληνική επιχειρηματικότητα.