8η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «e-λιανικό» (Α κύκλος)

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας
Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση με τίτλο “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση” (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 3429).
May 9, 2023
3η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «e-λιανικό» (Β κύκλος)
May 12, 2023