8η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «e-λιανικό» (Α κύκλος)