Απόφαση συγκρότησης επιτροπής ενστάσεων για τη δράση «Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»

Βίντεο προβολής για τη Δέσμη Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021 -2027
March 31, 2023
Ψηφιακός μετασχηματισμος Αιχμής
Πρώτη (1η) Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (03ΚΕ)
April 4, 2023