Δέκατη τρίτη (13η) τροποποίηση της Πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

AEDEP
Τα γραφεία της ΑΕΔΕΠ θα παραμείνουν κλειστά την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021.
December 3, 2021
Απόφαση Ένταξης Ωφελούμενων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «e-Λιανικό» – B’ Κύκλος
December 8, 2021