Τα γραφεία της ΑΕΔΕΠ θα παραμείνουν κλειστά την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021.

Ψηφιακο Αλμα
Έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» – Παράταση Υποβολών
December 3, 2021
Δέκατη τρίτη (13η) τροποποίηση της Πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»
December 8, 2021