Τα γραφεία της ΑΕΔΕΠ θα παραμείνουν κλειστά την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021.