Ανάκληση Αποφάσεων Ένταξης στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
June 8, 2022
Τέταρτη (4η) Τροποποίηση της Πρόκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού»
June 8, 2022