Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»