Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

Ψηφιακο Βημα
Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα»
December 4, 2020
Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
December 7, 2020